Saturday, 13/08/2022 - 01:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hùng Sơn 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TT Hùng Sơn, ngày       tháng       năm 2021

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

- Họ và tên:  .........................................

- Chức vụ: ............................................

- Sinh ngày: ........................................

- Nhiệm vụ được phân công:..............

- Công tác chính: ...................................................................................................

- Công tác kiêm nhiệm: ........................................................................................

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động năm 2021-2022, tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các tiêu chí, danh hiệu thi đua như sau:

1. Đăng ký nội dung sáng kiến: ………....................................................

.................................................................................................………...….

2. Đăng kí danh hiệu thi đua:

2.1. Danh hiệu lớp: ………………………………………………..………..…………

2.2. Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp (ghi rõ cấp Trường, Huyện):………….....

....................................................................................................................

2.3. Danh hiệu cá nhân: ( CSTĐ, LĐTT, HTNV):…………………..………….

2.4. Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVMN:.....................................................

2.5. Xếp loại viên chức: ...............................................................................

2.6. Danh hiệu Giỏi việc trường - Đảm việc nhà:…………………….……....…

3. Đăng ký chỉ tiêu cụ thể:

3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3.2. Công tác chuyên môn:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3.3. Công tác khác:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2021-2022, đề nghị Hội đồng thi đua trường mầm non Hùng Sơn 1 theo dõi tạo điều kiện để cá nhân tôi phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Thị Vân

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

 

 

 

………................……

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 345
Tháng 08 : 3.235
Năm 2022 : 58.735