Thursday, 11/08/2022 - 09:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hùng Sơn 1

Bình xét xếp loại thi đua năm học 2020 - 2021

1. Sơ kết thi đua năm học.

 a. Tư tưởng chính trị :

- 100% các thành viên trong trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phụ huynh tín nhiệm.

- Thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”. Và các cuộc vận động:  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”;  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

- Chủ động trong công việc và nhiệm vụ được phân công. Tham gia tích cực trong các phong trào hoạt động của nhà trường và ngành phát động. Không để xảy ra hiện tượng vi phạm nội quy công sở, giờ giấc làm việc hành chính.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch covid-19 và tổ chức cho trẻ đến trường học trở lại. 

b. Công tác chuyên môn :

 * Công tác phát triển số lượng:

 - Duy trì sĩ số trẻ ăn bán trú và sĩ số trẻ ra lớp đủ chỉ tiêu.

* Công tác chăm sóc - nuôi dưỡng.

- Các lớp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dinh dưỡng, Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch cho trẻ  khi ở nhà cũng như khi trẻ đi học trở lại.

- Nhà bếp xây dựng thực đơn và thực hiện chế biến tính khẩu phần ăn cho trẻ theo khoa học, hợp lý theo mùa, đảm bảo khẩu phần ăn và VSATTPcho trẻ.

- GV phối hợp với phụ huynh để chăm sọc trẻ tốt nhất.

- Cân trẻ, phân loại SK giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng 97.5 %.

* Công tác giáo dục:

- Trang trí lớp phù hợp chủ đề.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ điểm và soạn giảng theo kế hoạch.

- Thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ

- Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, rút kinh nghiệm.

- Tạo môi trường nhóm lớp thân thiện, xây dựng góc tuyên truyền.

- Tham mưu bổ xung đồ dùng đồ chơi cho trẻ đảm bảo công tác giảng dạy có chất lượng.

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các tiết học, làm hồ sơ sổ sách.

- Kết quả thao giảng 31/31 xếp loại tốt.

- Đánh giá chất lượng trẻ, xếp loại danh hiệu khen thưởng cuối năm cho trẻ.

c. Công tác khác :

- Tham gia các phong trào và các cuộc vận động.

- Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị đồ dùng để có kế hoạch tu sử đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thực hiện tốt mọi thông tin báo cáo.

2. Bình xét thi đua năm học 2020-2021:

2.1. Cá nhân:

- Lần lượt các tổ đọc bản nhận xét và tự nhận xếp loại của tổ.

- Các thành viên trong ban thi đua tiến hành nhận xét, xếp loại.

* Kết quả xếp loại thi đua:

STT

Họ và tên

Công việc được giao

XL thi đua 1

XL thi đua 2

XL thi đua 3

XL thi đua 4

Cả năm

Ghi chú

1

Đỗ Thị Vân

BTCB-HT

A

A

A

A

A

 

2

Đào Thị Định

P.BT-P.HT

A

A

A

A

A

 

3

Nguyễn Hoàng Trang

P. Hiệu trưởng

A

A

A

A

A

 

4

Nguyễn Thanh Hoa

NV kế toán

A

A

A

A

A

 

5

Trần Thị Tuyết

Nhân viên Y tế

A

A

A

A

A

 

6

Nguyễn Thị Dư

Giáo viên 2TA

A

A

A

A

A

 

7

Hoàng Thị Điệp

Giáo viên  3TA

A

A

A

A

A

 

8

Hoàng Bích Đào

Giáo viên  5TA

A

A

A

A

A

 

9

Đỗ Thị Hiền

GV lớp 5TB

A

A

A

A

A

 

10

Cao Thị Thu Hiền

Giáo viên 3TA

B

B

B

B

B

ốm

11

Trần Thị Hiền

Giáo viên  3TC

A

0XL

0XL

0XL

A

NTS

12

Nguyễn Thị Tuyết Hiên

Giáo viên  2TA

A

A

A

A

A

 

13

Nguyễn Thị Thu Hiên

Giáo viên  5TB

A

A

A

A

A

 

14

Nguyễn Thị Liên Hương

Giáo viên  4TA

A

A

A

A

A

 

15

Hoàng Thị Thu Huyền

Giáo viên  5TC

A

A

A

A

A

 

16

Đoàn Thị Luận

Giáo viên 2TB

A

A

A

A

A

 

17

Nông Thị Ngọc Lĩnh

Giáo viên 2TB

A

A

A

A

A

 

18

Ngô Thị Ngọc Ninh

Giáo viên 3TB

A

A

A

A

A

 

19

Đỗ Hồng Nhung

Giáo viên 4TC

A

A

A

A

A

 

20

Vương Thị Thản

Giáo viên 4TB

A

A

A

A

A

 

21

Trương Thị Tuyết

Giáo viên 5TD

A

A

A

A

A

 

22

Hoàng Thị Thu Trang

Giáo viên 5TA

A

A

A

A

A

 

23

Nguyễn Thị Thắng

Giáo viên 4TC

A

A

A

A

A

 

24

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên 2TB

A

A

A

A

A

 

25

Bùi Thị Quyên

Giáo viên 5TD

A

A

A

A

A

 

26

Lộc Thị Điểm

Giáo viên 4TD

A

A

A

A

A

 

27

Hoàng Thị Hồng

Giáo viên 3TC

A

A

A

A

A

 

28

Trần Thị Đỗ Quyên

Giáo viên 4TB

A

A

A

A

A

 

29

Liêu Thị Kim Chi

Giáo viên 3TC

A

A

A

A

A

 

30

Bùi Thị Dung

GV lớp 4TA

A

A

A

A

A

 

31

Bùi Thị Thu Hiền

GV lớp 3TB

A

0 XL

0 XL

0 XL

A

NTS

32

Đỗ Thị Thảo

GV lớp 3TB

A

A

A

A

A

 

33

Hoàng Thị Thúy Quỳnh

GV lớp 5TC

A

A

A

A

A

 

34

Đặng Thị Quỳnh

GV lớp 3TB

A-

A

A

0 XL

A

NTS

35

Nguyễn Thị Thu

GV lớp 4TD

A

A

A

A

A

 

36

Lục Thị Liễu

GV lớp 3TC

A

0 XL

0 XL

0 XL

A

NTS

37

Nguyễn Thu Trang

GV lớp 3TA

A

A

A

A

A

 

38

Chung Thủy Tiên

GV lớp 3TB

A

A

A

A

A

 

II. Bình xét các danh hiệu thi đua:

1. Căn cứ vào công văn số 288/PGDĐT-TĐKT V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua năm học 2020-2021 ngày 06/5/2021

2. Kết quả:

2.1. Danh hiệu tổ:

STT

Tên tổ CM

Danh hiệu

Ghi chú

1

Tổ chuyên môn 1

Tổ tiên tiến xuất sắc

 

2

Tổ chuyên môn 2

Tổ tiên tiến xuất sắc

 

3

Tổ chuyên môn 4

Tổ tiên tiến xuất sắc

 

4

Tổ chuyên môn 3

Tổ tiên tiến.

 

5

Tổ văn phòng

Tổ tiên tiến.

 

2.2. Danh hiệu lớp:

STT

Tên lớp

Danh hiệu

Ghi chú

1

Lớp 5 tuổi A

Lớp tiên tiến xuất sắc

 

2

Lớp 5 tuổi D

Lớp tiên tiến xuất sắc

 

3

Lớp 4 tuổi D

Lớp tiên tiến xuất sắc

 

4

Lớp 2 tuổi B

Lớp tiên tiến xuất sắc

 

4

Lớp 5 tuổi B

Lớp tiên tiến

 

5

Lớp 5 tuổi C

Lớp tiên tiến

 

6

Lớp 4 tuổi A

Lớp tiên tiến

 

7

Lớp 4 tuổi B

Lớp tiên tiến

 

8

Lớp 4 tuổi C

Lớp tiên tiến

 

9

Lớp 5 tuổi A

Lớp tiên tiến

 

10

Lớp 3 tuổi A

Lớp tiên tiến

 

11

Lớp 3 tuổi B

Lớp tiên tiến

 

12

Lớp 2 tuổi A

Lớp tiên tiến

 

2.3. Danh hiệu thi đua cá nhân:

2.3.1. Đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

STT

Họ và tên

Số phiếu

thống nhất

Tỷ lệ %

Ghi chú

1

Đỗ Thị Vân

17/17

100 %

 

2

Đào Thị Định

17/17

100 %

 

3

Nguyễn Hoàng Trang

17/17

100 %

 

4

Đỗ Thị Hiền

17/17

100 %

 

5

Nguyễn Thị Dư

17/17

100 %

 

6

Hoàng Bích Đào

17/17

100 %

 

7

Ngô Thị Ngọc Ninh

17/17

100 %

 

8

Nông Thị Ngọc Lĩnh

17/17

100 %

 

9

Nguyễn Thị Phượng

17/17

100 %

 

10

Hoàng Thị Điệp

17/17

100 %

 

11

Trần Thị Hiền

17/17

100 %

 

12

Trương Thị Tuyết

17/17

100 %

 

13

Nguyễn Thị Liên Hương

17/17

100 %

 

14

Hoàng Thị Hồng

17/17

100 %

 

15

Hoàng Thị Thu Trang

17/17

100 %

 

16

Trần Thị Đỗ Quyên

17/17

100 %

 

17

Bùi Thị Quyên

17/17

100 %

 

18

Lộc Thị Điểm

17/17

100 %

 

19

Đỗ Hồng Nhung

17/17

100 %

 

20

Nguyễn Thị Thu Hiên

17/17

100 %

 

21

Vương Thị Thản

17/17

100 %

 

22

Đoàn Thị Luận

17/17

100 %

 

23

Hoàng Thị Thu Huyền

17/17

100 %

 

24

Nguyễn Thị Thắng

17/17

100 %

 

25

Trần Thị Tuyết

17/17

100 %

 

26

Nguyễn Thị Tuyết Hiên

17/17

100 %

 

27

Nguyễn Thanh Hoa

17/17

100 %

 

28

Bùi Thị Thu Hiền

17/17

100 %

 

29

Hoàng Thị Thúy Quỳnh

17/17

100 %

 

30

Chung Thị Thủy Tiên

17/17

100 %

 

31

Nguyễn Thu Trang

17/17

100%

 

32

Liêu Thị Kim Chi

17/17

100 %

 

33

Nguyễn Thị Thu

17/17

100 %

 

34

Đặng Thị Quỳnh

17/17

100 %

 

35

Đỗ Thị Thảo

17/17

100 %

 

36

Bùi Thị Dung

17/17

100 %

 

37

Lục Thị Liễu

17/17

100 %

 

2. Đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”:

STT

Họ và tên

Số phiếu

thống nhất

Tỷ lệ %

Ghi chú

1

Đào Thị Định

17/17

100%

 

2

Nguyễn Hoàng Trang

17/17

100%

 

3

Bùi Thị Quyên

17/17

100%

 

4

Nguyễn Thị Thu

17/17

100%

 

5

Nông Thị Ngọc Lĩnh

17/17

100 %

 

6

Hoàng Bích Đào

16/17

94%

 

2.3. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động: 

2.3.1. Phong trào: "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" và phong trào “Cán bộ , công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sơ”:

- Số đăng ký: 38/38 đồng chí

- Số sản phẩm sáng tạo: 10/38 đồng chí. (Đào Thị Định, Đỗ Thị Vân, Vương Thị Thản, Hoàng Thị Điệp, Đỗ Thị Hiền, Đỗ Hồng Nhung, Ngô Thị Ngọc Ninh, Nguyễn Thị Liên Hương, Trương Thị Tuyết, Đoàn Thị Luận, Hoàng Thị Thu Trang)

2.3.2. Các cuộc vận động:

- Tiêu biểu: 5/38 đồng chí.

- Tốt: 32 đồng chí.

- Khá: 01

- Đạt: 0

- Cần cố gắng: 0

- Vi phạm đạo đức: 0

- Vi phạm chuyên môn: 0

- Bị kỷ luật: 0

* Kết thúc: Thư ký thông qua nội dung biên bản cuộc họp

- 100% các thành viên trong Ban TĐKT nhất trí với nội dung họp.

                                                    TT Hùng Sơn, Ngày 20 tháng 5 năm 2021

Trưởng Ban TĐ

 

 

Đỗ Thị Vân

Thư ký

 

 

Đào Thị Định

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 79
Hôm qua : 276
Tháng 08 : 2.670
Năm 2022 : 58.170