Cách gõ, viết, đánh m2 m3 mét vuông, mét khối trong word, excel, powerpoint 2003 2007 2010 2013

Mét vuông, mét khối là những đơn vị đo diện tích và thế tích thường gặp trong đời sống, nếu bạn soạn thảo văn bản trong word, excel chưa biết gõ các chỉ số này thì có thể tham khảo 1 trong 3 cách sau mà vforum.vn giới thiệu.

Cách 1: Viết m2 m3 bằng các phím ký tự đặc biệt, tuy nhiên chỉ dành cho laptop, máy tính có bàn phím sô bên phải. Nếu laptop 14' thường không có bàn phím số riêng sẽ không sử dụng được cách này nhé
  • Gõ mét vuông m²: Alt+0178
  • Gõ mét khối m³: Alt+0179.
Cách 2: Copy m², m³ và dán vào word, excel là xong 

Cách 3: Dùng kiểu đánh chỉ số, có thể gõ nhiều chỉ số khác nhau chứ không chỉ riêng m2, m3

Với word nhấn tổ hợp phim Ctrl + Shift + +, con trỏ chuột sẽ hiển thị phía trên và nhấn 2, 3 hoặc tùy số mũ bạn muốn gõ

Với Excel: thì gõ m2, m3 ra, sau đó tô đen số 2 hoặc số 3, click chuột phải chọn Format Cell --> Đánh dấu check vào phần Superscript

 
Cách gõ, viết m2 m3 mét vuông, mét khối trong word, excel, powerpoint

Sưu tầm